Jag har ett stort intresse och engagemang för affärer och människor. Jag har även en stark förmåga att skapa ordning, tydlighet och praktisk handling i det mesta, men framför allt i mitt arbete. Jag kombinerar de egenskaperna med ett uttrycksfullt och engagerat sätt när jag arbetar tillsammans med de människor jag möter.

En av mina drivkrafter i arbetet är att jag vill bidra till arbetsmiljöer som präglas av att individerna upplever hanterbarhet. Jag har i huvudsak gjort min karriär inom detaljhandeln, där jag påverkade försäljning och lönsamhet mycket med hjälp av en stark kombination av mjuka och hårda frågor. Jag började min bana med att sälja varor i parti till stora aktörer på marknaden och slutade min karriär som försäljnings & marknadschef för en butikskedja i skobranschen. Jag har varit verksam som konsult sedan 2000.

Uppdrag och kompetens:

I mina uppdrag kombinerar jag min erfarenhet från kedje- och konceptinriktade organisationer, med min personliga grundsyn för vad som krävs för att skapa verklig effektivitet som består i vardagen. 2011 blev jag utsetts till årets manliga mentor av Almi Företagspartner i Östergötland. Jag är även certifierad av Styrelseakademien i ”Rätt fokus i styrelsearbetet SME.

Utbildning:

Jag har har över 30 års erfarenhet från yrkeslivet att plocka exempel från och bjuda på. Jag har genom åren skaffat mig kompetens och färdigheter för att kunna bidra fullt ut i utvecklingsprocesser och i uppdrag. Jag har för min egen utveckling genomfört kurser typ Beond Conflikt som bygger på personliga drivkrafter kopplat till Firo (Firo B) och Utvecklande Ledarskap UL. Jag är även handledare i gruppdynamisk utveckling (t.ex. UGL) och Beteendestils instrument IDI.

Några frågor till Mårten:

Vilka är dina bästa egenskaper?
Att jag är en bra person och kamrat, jag håller vad jag lovar och det hänger ihop med att vara trovärdig, vilket är viktigt för mig. Jag försöker så bra jag klarar av att leva efter mina värderingar.

Någon viktig erfarenhet som du kan bjuda på?
En erfarenhet som ligger nära i tid är aktuell förståelse för våra uppdragsgivares vardag, från min tid som inhyrd chef på ett stort svenskt spelbolag. Det är ett högt tempo med många prioriteringar och åtgärder och att i den miljön klara av att vara en värderingsstyrd människa i alla situationer och handlingar var svårare än jag trodde och jag lyckades inte fullt ut hela tiden.

Vad gör dig upprörd?
Det är när någon missbrukar sitt inflytande och utövar makt och/eller påverkan på ett sätt som skadar andra. Jag blir även upprörd över om någon sviker mitt förtroende eller en överenskommelse vi ”tagit i hand” på.

Vad tror du att du mest kan tillföra i dina uppdrag?
Förutom min kompetens och mitt sätt att vara som person tillför jag en röd tråd, trygghet och förtroende och på så vis bidrar jag till ett bra och gynnsamt lär och utvecklings klimat.

Vad gör dig glad?
Det är när jag ”hör” och ”ser” att de människor och organisationer jag jobbat tillsammans med gör handlingar i vardagen, handlingar som är baserade på nya insikter och som de inte gjort tidigare. Jag blir lika glad över att människor, liksom organisationer växer och visar mer ansvar.