Vi är Reframe

Ni kan er bransch och är duktiga på det ni gör, vi kan människor och vad som krävs för att de skall kunna samarbeta på ett effektivt och stimulerande sätt. Reframe hjälper till att skapa en bättre och effektivare arbetsplats samt därigenom lönsammare affärer för er.

Vi har genomfört uppdrag inom näringsliv och offentlig förvaltning i över 15 år. Vi arbetar med människor i allt från små till stora organisationer. Våra kunskaper och erfarenheter i ledarskap, chefskap, medarbetarskap och organiserande, har en bred teoretisk och mångårig praktisk förankring.

Vi ser oss som gränsgångare mellan det abstrakta och det praktiska, man skulle kunna kalla oss för framtidsförberedare.

Här nedan ser du en introduktionsfilm vi spelat in i samband med en utvecklingsinsats för en av våra kunder.

Vi gillar

  • Samarbetsdynamik

    Bengt-Åke och Monika arbetar med att ta fram, sammanställa och sprida den kunskap om organisationens mänskliga sida, som efterfrågas i praktiken.

  • Socionomer utan gränser

    Namnet symboliserar en tydlighet i vad organisationen gör, socialt arbete i fält, där inga gränser…

Rafael Pimenta

I uppdrag kombinerar jag min praktiska erfarenhet från att leda och organisera med teoretiska kunskaper. Med en fot både i akademin och praktiken har jag möjligheten att bli brobyggare” i uppdrag av väldigt skiftande karaktär.

Läs mer

Mårten Salander

Med erfarenhet från kedje- och konceptinriktade organisationer och med min personliga grundsyn för vad som krävs för att skapa verklig effektivitet som består i vardagen kan jag medverka till att utveckla både dig som person och din organisation.

Läs mer

Våra tjänster

Vi genomför utbildnings- och utvecklingsinsatser på grundläggande och fördjupad nivå. Det kan handla om att öka deltagarens trygghet, ansvars-tagande och självinsikt kopplat till den arbetsroll deltagaren just nu har.

De fördjupade utbildningarna/insatserna sätter individen, arbetsgruppen och arbetet i ett större sammanhang; så som arbetslivets förändring och komplexitet; hur överenskommelser och styrning fungerar i dagens organisationer och hur de kan fungera i morgondagens.

Vi säljer och genomför inte koncepts och färdiga program/lösningar, istället skräddarsyr vi insatser och aktiviteter med utgångspunkt i kundens upplevda behov och önskemål.

Är du redo för ”reframe”?

Våra värderingar

Samarbete / partnerskap =
Vi ställer krav på uppdragsgivaren och visar vad vi står för.

Ansvar =
Vi övertar inte ledarskapet.

Tillit =
Vi håller våra löften och framhäver våra olikheter.

Vår grundsyn

Vi vet att människor vill och kan samarbeta av naturen för det är just naturligt för oss.

Vi vet att människor kan mer än de tror och ibland tillåts göra samt att extern kontroll hämmar människors ansvarstagande.

Vi vet, att om människor tillåts att ta ansvar och får vara med och påverka sin situation, så kommer de att värna om kvaliteten i det de gör genom egenkontroll och självdisciplin.

Därför anser vi att det viktiga samspelet mellan människor regleras bäst genom förtroende och tillit och inte genom regler och kontrakt.

Pedagogisk filosofi

Vår utgångspunkt är att kunskap utvecklas i ett samspel mellan vad man vill uppnå, den kunskap man redan har, problem man upplever med utgångspunkt i denna samt de erfarenheter man gör. Med det menar vi att deltagarens förväntningar, förmåga att reflektera kring ledarskapsfenomen i sin omgivning och egna erfarenheter av ledarskap tillsammans utgör en stor del av den inlärningsmiljö vi tillsammans kommer att verka i. Det här ställer krav på eget ansvar att lära av allt det man kommer att vara med om. Vi som handledare stöttar deltagarna att i kunna se det här samspelet och kunna använda det i framtiden som ledare eller medarbetare.

Verksamhetsidé

Vi genomför konsultuppdrag inom utveckling av organisationer, chefer och arbetsgrupper, var för sig och tillsammans. Vi gör det möjligt för alla som deltar i utvecklingsarbetet att uppleva en ökad meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i vardagen och i arbetet.

Genom att fokusera våra utvecklingsuppdrag på praktisk användbarhet i vardagen, bidrar vi till hälsosamma, aktiva och lönsamma organisationer.

Var vi jobbar

Vi arbetar över hela landet och utgår från våra kontor i Stockholm respektive Västervik.

Rafael Pimenta

Sandstensvägen 3
187 34 Täby
Tel. 070-787 77 99
pimenta@reframeconsulting.se

Mårten Salander

Platåvägen 23
593 38 Västervik
Tel: 070-331 20 68
salander@reframeconsulting.se

Skicka mail till Reframe