Vi ser oss som framtidsförberedare!

När vi får frågan om vad vi gör så är det lätt att säga att vi är konsulter som håller på med ledarskap och organiserande. Att vi håller utbildningar och talar om för kunden vad som är rätt och fel. Ofta har konsulten med sig en massa verktyg i form av modeller och processer man kan tillämpa. Man är lite som en handelsresande i sanningar och verktyg. Många förväntar sig också det, att det kommer någon som talar om hur det är, för det är så man tror att det skall gå till. Det är bekvämt men bedrägligt för de som vi konsulter säger oss vilja hjälpa. Man kan fråga sig själv som konsult vilka vi är att tala om hur det är och vad andra behöver. Vi lämnar ju kunden utan att behöva ta ansvar för det som händer sen, det som innebär att kunderna skall göra något vettigt med de sanningar vi har sålt på dem.

Vi ser oss istället som framtidsförberedare. Det innebär att vi är med och medskapar det som inte finns ännu, och det är ingen som sitter inne på de exakta svaren. Det vi bara kan göra är att möjliggöra för kunden att själva skapa sin egen framtid, och ta kontroll över det skeendet.

Det är ju trots allt där de skall vara, medan vi är upptagna någon annanstans. Det tycker vi är mer juste. Framtiden kan byggas av att prata om hur människorna i organisationen ser på sitt nuläge och vad de skulle vilja se i framtiden. Mellan dessa två punkter finns ett avstånd som skall avverkas. Det blir en resa som skall planeras, genomföras och utvärderas. Det är människorna som gör resan och vi är med och underlättar så att den blir av på ett spännande men säkert sätt.

Vi bidrar med inspiration och inte motivation. Människorna på resan har ansvaret för sin egen motivation. Vi kan en hel del saker, inte om hur framtiden exakt ser ut, men vad man skulle kunna behöva ha med sig på resan.

För att kunna göra det så hämtar vi många olika ”saker” ur ett antal utgångspunkter, du kan läsa mer om dem nedan.