Vi har fått förtroendet av SAAB Dynamics

Dynamics FramsidaVi är glada och inspirerade att få bidra med en bok – skriven, framtagen och anpassad till SAAB Dynamics. Boken är ett stöd till bolagets utvecklingsarbete ”Ledare i Dynamics”.
Boken är inte tänkt att ge alla svar på hur en ”bra ledare” är och bör agera i olika situationer. Den beskriver istället de förutsättningar som påverkar oss och som vi har att hantera i vår vardag och framtid. Den syftar till att ge läsaren förståelse och insikt kring de trender vi (Reframe) ser samt till att stimulera tankar och idéer om hur läsaren kan utveckla sig som ledare tillsammans med din omgivning.